Methodiek

Bij mijn pianolessen staat de leerling centraal. Hier bouw ik mijn lesproces omheen: ieder individu heeft speciale aandacht nodig en ik houd rekening met de wensen en de capaciteiten van iedere leerling. De methode die ik hanteer verschilt dan ook per leerling.

Het eerste kennismakingsgesprek speelt daarom een belangrijke rol, zowel voor de leerling en diens ouders als voor mij.
Naarmate de leerling de basiskennis beheerst, wordt het repertoire uitgebreid en krijgt de leerling de ruimte om mee te denken wat hij of zij wil spelen.