Hoelang duurt een les?

De pianolessen zijn individueel en duren 45 minuten. De pianolessen voor zeer jonge kinderen duren 30 minuten. Voor volwassen beginners is mijn ervaring dat wekelijkse lessen meer resultaat opleveren, waarbij men hier later veel plezier en profijt van kan hebben.

Voor vergevorderde bestaat de mogelijkheid om één keer in de twee weken pianoles te volgen, waarbij de pianolessen 60 minuten duren. De lestijden worden altijd in onderling overleg bepaald.

De pianolessen volgen de schoolvakanties, zoals die regionaal worden vastgesteld.