Concerten

Om het pianospelen bij kinderen te stimuleren, organiseer ik twee keer per jaar een concert voor mijn leerlingen.
In de lente organiseer ik een openbaar concert, waar hun familie en vrienden ook van harte welkom zijn. De leerlingen zijn ook betrokken bij het organiseren van het concert.

Met kerst organiseer ik een gelegenheid, waarbij de leerlingen voor elkaar spelen. Dit wisselen wij af met spelletjes, zodat de kinderen elkaar wat beter leren kennen.

Verder krijgen de vergevorderde leerlingen de kans om mee te doen aan een concours of aan het Landelijk Graadexamen EPTA. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om hen voor te bereiden op een toelatingsexamen voor het conservatorium.


“Music is a world within itself, with a language we all understand.”
-Stevie Wonder